Därför är Design Thinking relevant för dig:
Oavsett om du arbetar som projektledare, pedagog, kommunikatör, chef, forskare eller i någon annan yrkesroll är Design Thinking en metod som kommer att påverka hur du möter ditt dagliga arbete. Alla dessa yrkesgrupper har nytta av att lära sig att identifiera och förstå sin målgrupp, vilket kan vara avgörande för att skapa värde och erbjuda relevanta tjänster, produkter eller verksamheter.

Design Thinking är en metod och samtidigt ett förhållningssätt som får dig att omformulera dina utmaningar och skapa förståelse för din målgrupp. Utifrån denna förståelse skapar du idéer och arbetar visuellt för att konkretisera och testa att idéerna verkligen möter målgruppens behov. 

För oss på Openlab är Design Thinking en mycket användbar metod för att, tillsammans med våra partners, skapa relevanta lösningar på samhällsutmaningar för den växande staden.

Kursbeskrivning:
I Openlabs Design Thinking Intro-kurs introduceras du till Design Thinking som förhållningssätt och konkreta övningar inom metoden som du sedan kan ta med dig och använda i ditt arbete efter kursen. Kursen är uppdelad i 2 förmiddagar, 24:e och 26:e november.

Som deltagare kommer du att arbeta i tvärdisciplinära team med människor från offentlig sektor, universitet och yrkesverksamma från olika typer av organisationer. Tillsammans får ni en ordentlig introduktion av metoden både i teori och praktik. Vi kommer att arbeta med konkreta och enklare utmaningar, där fokus ligger på att förstå metoden. Utifrån denna förståelse kommer vi tillsammans att diskutera och jämföra hur alla olika deltagare kan ta in metoden och delar av den i sitt specifika arbete. Kursen leds av en coach med stor erfarenhet av att arbeta med samt lära ut Design Thinking.

Eftersom ni under kursens gång arbetar i mindre grupper med en riktig utmaning är viktigt att du kan vara med under hela kursen - både för ditt eget och din grupps lärande.


Lärandemål:
- Förståelse för Design Thinking som förhållningssätt och förmåga att kunna applicera det på enklare utmaningar. Såväl som en förståelse för hur man kan ta in det i sitt eget arbete.

- Förståelse för de fem faserna inom Design Thinking och förmåga att kunna använda specifika övningar.

Arbetsbelastning:
- Lektionstid: 4,5 timmar långa lektioner 8:00-12:30 på onsdagen och fredagen, totalt bli: 9 timmar lektionstid.

En viktig del av Design Thinking är att möta, intervjua och empatisera med dina användare. Därför kommer det ingå övningar där du som deltagare får intervjua människor. Du får stöd och förberedelse från kursens coach. Detta är viktiga träningsmoment för att du själv ska bygga ett större mod att använda metoden och direkt ta kontakt med din målgrupp när du är tillbaka på din arbetsplats.


Mer information om Design Thinking:
Design Thinking är en itererande metod, vilket betyder att du gör om och går fram och  tillbaka i processen många gånger. Metoden brukar beskrivas som att den har fem specifika faser: empathise, define, ideate, prototype och test. Men dessa faser bygger du upp din designprocess utifrån vad du upptäcker att du behöver. 

Ofta börjar processen med utgångspunkt i en utmaning. Du ringar in en specifik användargrupp kopplad till utmaningen, använder designetnografi för att skapa förståelse och insikter kring dessa användares behov och beteenden, för att sedan skapa en ny problemformulering utifrån den förståelsen. Du genererar idéer som möter användarnas behov, skissar ut konkreta scenarion för idéerna, prototyper för att konkretisera dem och testar ut idéerna på användare för att få verklig feedback på om de verkligen uppfyller behoven. Var som helst i processen finns möjligheten att gå tillbaka och göra om steg. Exempelvis kan du vara mitt inne i en idégenerering men inse att du inte har en tillräcklig förståelse av din användare och att du behöver gå tillbaka och skapa mer empati innan du kan fortsätta.


FORTSÄTT ATT SCROLLA NEDÅT FÖR ATT KOMMA TILL "ALLT DU BEHÖVER VETA"!

Allt du behöver veta:


Datum: Förmiddagar 24:e och 26:e november.
Tid: 8:00 - 12:30.
Plats: Online med Zoom eller i Openlab (kommer att meddelas efter sommaren).
Språk: Denna kurs hålls på svenska.

Anmälan
Du anmäler dig genom din organisation eller ditt företag genom att fylla i deras uppgifter när du anmäler dig.
Vi kan tyvärr inte ta emot privatpersoner på kursen, i enlighet med regler på KTH som Openlab ligger under administrativt utan refererar er då till Openlabs längre masterkurs istället.

Kostnad:
Kursen kostar 6000 kr exklusive moms.
För Openlabs partners kursen kostar 5000 kr exklusive moms. 
En faktura från "KTH fakturaservice" skickas efter avslutad kurs och du fyller i dina faktureringsuppgifter när du anmäler dig till kursen.

Villkor för avanmälan:
Avanmälan från kursen måste göras och bli bekräftad senast 4 veckor innan kursstart.
Vid bekräftad avanmälan senare än 4 veckor innan kursstart, fakturerar vi halva kursavgiften.
Vid bekräftad avanmälan senare än 2 veckor innan kursstart, fakturerar vi hela kursavgiften.
För att avregistrera dig från kursen, maila prof.courses@openlab.se. 

Ifall kursen behöver ställas in på grund av för lågt deltagande, kontaktar vi deltagare om detta senast 2 veckor innan kursstart. Om detta händer faktureras inte deltagare för kursavgiften.